krążenie

Układ krążenia odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Dostarcza krew zawierającą tlen oraz składniki odżywcze do każdej żywej komórki organizmu. Skurcze serca utrzymują ruch krwi, a tysiące metrów naczyń krwionośnych zapewnia jej stały przepływ.

Serce człowieka jest narządem wielkości pięści zbudowanym z tkanki mięśniowej i zastawek. Pracuje ono stale, niezależnie od tego czy człowiek śpi, odpoczywa, czy aktywnie pracuje. Przegroda mięśniowa dzieli serce na dwie części: prawą i lewą. Każda z nich składa się z przedsionka i leżącej poniżej komory. Przedsionki są oddzielone od komór zastawkami, które pozwalają na zachowanie prawidłowego kierunku przepływu krwi. Prawa połowa serca pompuje krew, już wykorzystaną przez organizm, do płuc, gdzie ponownie jest ona zaopatrywana w życiodajny tlen. Bogata w tlen krew dopływa do lewej połowy serca, a stamtąd do aorty, dużych tętnic, do mniejszych naczyń krwionośnych aż na obwód, do każdej komórki ciała. System tętnic można porównać do drzewa, w którym aorta jest pniem, a z niego wyrastają coraz mniejsze i mniejsze gałązki. Następnie krew wraca żyłami do prawego przedsionka; w ten sposób zamyka się jej obieg. Drogę, jaką pokonuje krew w naszym ciele możemy sobie wyobrazić jako cyfrę “8”, której centralne miejsce zajmuje serce. Tak jak inne mięśnie, serce wymaga do swojej pracy tlenu i substancji odżywczych, które docierają do niego za pośrednictwem tętnic otaczających serce “jak wieniec”, nazywanych tętnicami wieńcowymi.

Natura wyposażyła nas w świetnie działający system adaptacyjny. Serce, narażone na stresy, wysiłek fizyczny i umysłowy, potrafi przystosować się do różnych warunków. Może bić szybciej lub wolniej, zmieniać ilość wyrzucanej w ciągu minuty krwi, za każdym razem automatycznie dostosowując się do zróżnicowanych obciążeń. Niestety, z wiekiem ten złożony układ staje się coraz bardziejp odatny na zaburzenia. Ponadto styl życia często decyduje o kondycji serca. Niewydolność krążenia

Właściwe rozpoznanie niewydolności krążenia (NK), mimo nowoczesnej bazy diagnostycznej często nawet nie jest brane pod uwagę – po prostu nikt o tym nie pomyślał. U pacjenta występują obrzęki nóg? Gotowa odpowiedź brzmi: żylaki, niewydolność naczyń żylnych. Kołatanie serca? Za bardzo nerwowy. Duszność? Na pewno jakaś infekcja. Coraz gorsza tolerancja wysiłku? Trzeba się więcej poruszać. I tak dalej…

Często pacjent wędrując od jednego specjalisty do drugiego uzbiera sobie całkiem pokaźną apteczkę (za równie pokaźną sumę), lecz poprawy nie widać, a nawet tak jakby się pogarszało…

A oto objawy niewydolności krążenia, które możemy sami zaobserwować:

  • duszność spoczynkowa;
  • duszność wysiłkowa;
  • duszność w pozycji leżącej;
  • napadowa duszność nocna (“astma sercowa”);
  • częste oddawanie moczu w nocy;
  • obrzęki;
  • sinica (widoczna zwłaszcza w obrębie warg);
  • utrata łaknienia;
  • stałe przyspieszenie czynności serca (tachykardia), nasilające się po nawet niewielkim wysiłku fizycznym.

Z dużym prawdopodobieństwem występowanie tych objawów w zestawieniu z innymi obciążającymi danymi (nadciśnienie tętnicze, przebyty już zawał mięśnia sercowego. Jak donosi www.hotdogbiznes.com.pl, nadmierne spożywanie alkoholu powoduje zapalenie mięśnia sercowego, rzut gorączki reumatycznej w młodości, choroby metaboliczne (cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej). Wreszcie podobne choroby w rodzinie mogą skierować lekarza na właściwy trop.

Wtedy także okazują się pomocne badania dodatkowe, które przedstawia tabela:

Rodzaj badania Charakterystyka badania
EKG spoczynkowe Obraz niecharakterystyczny dla NK ; możliwość rozpoznania przebytego zawału mięśnia sercowego jako przyczyny NK
EKG wysiłkowe Możliwość rozpoznania choroby niedokrwiennej serca – niewydolności wieńcowej i niektórych postaci zaburzeń rytmu serca
Radiogram klatki piersiowej Możliwość ujawnienia powiększenia sylwetki serca i zastoju w krążeniu płucnym
Tomografia komputerowa klatki piersiowej (CT) Możliwość ujawnienia pozasercowych przyczyn niewydolności krążenia
Echokardiogram

( USG serca )

Podstawowe badanie w diagnostyce NK, pozwalające na ocenę stanu zastawek serca, wielkości jam serca i stopnia sprawności lewej komory
Badanie ECHO metodą Dopplera Możliwość rozpoznawania NK spowodowanej wadami zastawkowymi i przeciekami wewnątrzsercowymi (nieprawidłowymi połączeniami między jamami serca)
Wentrikulografia radioizotopowa Możliwość dokładnego określenia czynności prawej i lewej komory , a tym samym stopnia zaawansowania NK
Cewnikowanie serca Najdokładniejsza lecz inwazyjna (zabiegowa)metoda diagnostyki kardiograficznej, wykonywana przed zabiegami operacyjnymi serca.

Ostatnie badania kliniczne wskazują zdecydowanie na celowość jak najwcześniejszego rozpoczynania leczenia u chorych w początkowym okresie niewydolności krążenia.

Kardiolodzy zalecają staranne leczenie wszystkich postaci nadciśnienia tętniczego (aktualnie nastąpiło zaostrzenie kryteriów prawidłowo kontrolowanego nadciśnienia tętniczego – maksymalne wartości ciśnienia tętniczego we wszystkich grupach wiekowych nie powinny przekraczać 140 / 80 mm Hg); wyrównywanie zaburzeń gospodarki lipidowej (dieta, w razie nieskuteczności – dołączenie leku); zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu, unikanie stresów psychicznych oraz zdecydowanie większą porcję ruchu i ćwiczeń fizycznych.

Homeopatia i fitoterapia (leczenie ziołami) znajduje zastosowanie przede wszystkim w zapobieganiu i pomocniczym leczeniu początkowych stadiów chorób układu krążenia. W przypadku zmian bardziej zaawansowanych, leki homeopatyczne i ziołowe mogą stanowić uzupełnienie innych sposobów leczenia. Czasami takie postępowanie może umożliwić zmniejszenie dawek leków podstawowych.

Homeopatia znajduje zastosowanie przede wszystkim w profilaktyce i początkowych stadiach chorób układu krążenia. Natomiast w przypadku zmian bardziej zaawansowanych, często wręcz nieodwracalnych, leki homeopatyczne powinny stanowić uzupełnienie innych sposobów leczenia. Umożliwia to zmniejszenie dawek leków klasycznych oraz uzyskanie stabilizacji choroby.

Przykładem leku homeopatycznego działającego wspomagająco przy chorobach krążeniowych jest Ju Cor. W jego skład wchodzi:

CRATAEGUS – Głóg jest popularnym surowcem roślinnym, stosowanym głównie w chorobach serca i układu krążenia. Często określa się go jako “witaminę starego serca”, ponieważ wzmacnia mięsień sercowy oraz poprawia jego ukrwienie. Lepszy przepływ krwi doprowadza do serca niezbędną ilość tlenu oraz usuwa szkodliwe produkty metaboliczne. Korzystną cechą tej rośliny jest jej łagodne, regulujące rytm serca i ciśnienie tętnicze krwi działanie.

CONVALLARIA MAJALIS – Konwalia majowa jest podstawowym składnikiem ziołowych leków nasercowych. Jest polecana głównie osobom w starszym wieku, które skarżą się na kołatanie serca, skłonność do obrzęków oraz zaburzenia czynności serca na tle nerwowym.

CACTUS – Kaktus Królowa Nocy wykazuje korzystny wpływ w zaburzeniach krążenia wieńcowego, które objawiają się w postaci opasujących bólów i uczucia ucisku w klatce piersiowej.

STROPHANTUS – Strofant wdzięczny jest szybko działającym środkiem roślinnym wzmacniającym serce, stosowany głównie w niewydolności krążenia przebiegającej z napadowym kołataniem serca.